skip to Main Content
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi
zmianami) przez firmę:
Chilli Travel  s.c.
al. Wojska Polskiego 52
05-800 Pruszków
NIP: 534-248-3978
dalej zwaną “Firmą”,w celach związanych z wypełnieniem warunków podpisanej umowy, w celach statystycznych i marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Firmy, w celach związanych z przeprowadzeniem organizowanych prze z Firmę konkursów oraz otrzymywaniem informacji o tych konkursach, w celach analitycznych, mających na celu zarządzania Firmą, podnoszenie jakości jej usług oraz lepszej obsługi jej Klientów. Firma zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych innym podmiotom oraz do przetwarzania ich tylko i wyłącznie w tych celach, na które osoba wyraziła zgodę.
Back To Top